Mirza Ghalib - teen

nutq ko so naaz hain teyray labey 'ajaaz par
mehway heyrat hay thuraiya rif'a-tey parwaaz par
shahiday mazmoon tasad-duq hay teyray andaaz par
khandazan hay dilli guley-sheraaz par

ah! tu ojri hu-e dilli main aara-meedah hay
gulshanay wemar main teyra hamnawa khwabida hy